Zarząd

Organy i osoby sprawujące funkcje w szpitalu

Dyrektor Szpitala
Marek Czaplicki

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Łukasz Mech

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Elżbieta Gnarowska Kaczmarek

Główna Księgowa
Bogumiła Sweklej

Rada Społeczna
Organ inicjujący i opiniodawczy, który utworzył zakład,
oraz organ doradczy kierownika zakładu opieki zdrowotnej

Autor wpisu: Adam Olejnik

Data publikacji: 3 kwietnia 2018 o godzinie: 12:00

Zmodyfikowany przez: Dawid Andrzejewski

Data zmodyfikowania: 4 września 2020 o godzinie: 15:32