Majątek

Majątek pozostający w dyspozycji Szpitala:

Środki trwałe – stan na 31.12.2022 r. – 70 356 tys. zł

Aktywa obrotowe – stan na 31.12.202 r. – 12 805 tys. zł

Kapitał podstawowy – stan na 31.12.2022 r. (fundusz założycielski) – 26 917 tys. zł

Kapitał zapasowy – stan na 31.12.2022 r. (fundusz zakładu) – 0 zł

Sporządził: Bogumiła Sweklej – główna księgowa

Autor wpisu: Adam Olejnik

Data publikacji: 3 kwietnia 2018 o godzinie: 12:00

Zmodyfikowany przez: Krzysztof Wojciechowski

Data zmodyfikowania: 25 kwietnia 2024 o godzinie: 11:49