Majątek

Majątek pozostający w dyspozycji Szpitala:

Środki trwałe – stan na 31.12.2019 r. – 60 975 tys. zł

Aktywa obrotowe – stan na 31.12.2019 r. – 10 066 tys. zł

Kapitał podstawowy – stan na 31.12.2019 r. (fundusz założycielski) – 20 250 tys. zł

Kapitał zapasowy – stan na 31.12.2019 r. (fundusz zakładu) – 0 zł

Sporządził: Bogumiła Sweklej – główna księgowa

Autor wpisu: Adam Olejnik

Data publikacji: 3 kwietnia 2018 o godzinie: 12:00

Zmodyfikowany przez: Kamil Krasiński

Data zmodyfikowania: 5 października 2020 o godzinie: 12:51