Bilans

Załącznik zawiera:

  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. (w złotych)
  • Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (w złotych)

Bilans oraz rachunek zysków i strat 2019.pdf

  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. (w złotych)
  • Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (w złotych)

Bilans-oraz-rachunek-zysków-i-strat-2020.pdf

  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. (w złotych)
  • Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (w złotych)

Bilans-oraz-rachunek-zysków-i-strat-2021.pdf

  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. (w złotych)
  • Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. (w złotych)

Bilans-oraz-rachunek-zysków-i-strat-2022.pdf

 

 

Autor wpisu: Dawid Andrzejewski

Data publikacji: 10 czerwca 2019 o godzinie: 06:58

Zmodyfikowany przez: Krzysztof Wojciechowski

Data zmodyfikowania: 23 kwietnia 2024 o godzinie: 11:23