Dane szpitala

Oznaczenie formy prawnej:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nazwa:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
„Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego

Adres:
Poznańska 15, 62-200 Gniezno
tel. 061/ 423 85 00; fax. 061/ 426 11 18

REGON: 000291368
NIP: 784-19-84-429
Wpis do rejestru z dnia 20.07.2004 roku
Numer KRS 0000002726
e-mail: sekretariat@dziekanka.net

Autor wpisu: Adam Olejnik

Data publikacji: 3 kwietnia 2018 o godzinie: 12:00

Zmodyfikowany przez: Adam Olejnik

Data zmodyfikowania: 5 kwietnia 2018 o godzinie: 1:20