Majątek

Majątek pozostający w dyspozycji Szpitala:

Środki trwałe – stan na 31.12.2018 r. – 56 149 tys. zł

Aktywa obrotowe – stan na 31.12.2018 r. – 9 269 tys. zł

Kapitał podstawowy – stan na 31.12.2018 r. (fundusz założycielski) – 25 250 tys. zł

Kapitał zapasowy – stan na 31.12.2018 r. (fundusz zakładu) – 0 zł

Sporządził: Bogumiła Sweklej – główna księgowa

Autor wpisu: Adam Olejnik

Data publikacji: 3 kwietnia 2018 o godzinie: 12:00

Zmodyfikowany przez: Dawid Andrzejewski

Data zmodyfikowania: 31 maja 2019 o godzinie: 8:35