Bilans

Załącznik zawiera:

  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. (w złotych)
  • Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (w złotych)

Bilans oraz rachunek zysków i strat 2018.pdf

Autor wpisu: Dawid Andrzejewski

Data publikacji: 10 czerwca 2019 o godzinie: 06:58

Zmodyfikowany przez: Dawid Andrzejewski

Data zmodyfikowania: 10 czerwca 2019 o godzinie: 6:58